บริการแปลภาษาไทยทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลภาษาไทยทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำตามเอกสารต้นฉบับ กับ iTS (I Translation Service)ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นสิ่งจำเป็น การแปลภาษาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก iTS หรือ I Translation Service เป็นผู้นำด้านบริการแปลภาษาที่ครอบคลุมทุกภาษาบนโลกใบนี้ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี บริษัทได้สร้างชื่อเสียงในการให้บริการแปลเอกสารอย่างมืออาชีพ ครบวงจร

ที่ iTS เราภูมิใจนำเสนอบริการแปลภาษาไทยทุกประเภท ตั้งแต่บทความ เอกสารสำคัญ ข้อความโฆษณา เนื้อหาดิจิทัล รวมถึงการแปลลามสด ด้วยทีมงานนักแปลผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาไทย ซึ่งจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้งานแปลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสื่อสารอรรถรสของภาษาต้นฉบับได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ เรายังมีบริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาทั่วโลก ด้วยทีมนักแปลจากหลากหลายเชื้อชาติ ผู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ อย่างแท้จริง เราจึงสามารถประกันคุณภาพงานแปลที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการ เอกสารกฎหมาย เอกสารทางการค้า เอกสารทางวิชาการ หรืองานแปลประเภทอื่นๆ

iTS ให้บริการรับรองเอกสาร โดยเราจะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และรับรองความถูกต้องของงานแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะส่งมอบงานแปลคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยกระบวนการนี้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ที่ iTS เราตระหนักดีว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงมุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา พร้อมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพในระดับสูงสุดเสมอ ไม่ว่างานของท่านจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

หากท่านกำลังมองหาบริการแปลภาษาที่ครบวงจร ไว้วางใจได้ จงเลือก iTS เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศ ที่จะเป็นพันธมิตรคู่คิดในการสื่อสารของคุณไปทั่วทุกมุมโลก


ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทย มีวิวัฒนาการมาจากภาษากลุ่มขอม มีระบบการเขียนแบบอักษรไทย ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และวรรณคดีไทยที่งดงามและทรงคุณค่า ภาษาไทยมีบทบาทสำคัญในชีวิตคนไทย ทั้งในด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

ความสำคัญของภาษาไทย
ภาษาไทยมีความสำคัญดังนี้
1. เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร: ภาษาไทยเป็นเครื่องมือหลักที่คนไทยใช้ในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง ภาษาไทยช่วยให้คนไทยสามารถเข้าใจกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2. เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้: ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ภาษาไทยยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน ช่วยให้คนไทยสามารถศึกษาเล่าเรียน พัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถ

3. เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ: ภาษาไทยมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ คนไทยที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เป็นเครื่องมือในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ: ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของคนไทย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในชาติ และเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่

5. เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี: ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทย วรรณคดีไทย เพลงไทย ละครไทย และงานศิลปะต่างๆ ล้วนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม จึงเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่

ภาษาไทยมีความสำคัญต่อคนไทย ทั้งในด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การรักษาเอกลักษณ์ของชาติ และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี คนไทยทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

ความสำคัญของภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
ภาษาไทยมีความสำคัญสำหรับชาวต่างชาติ ดังนี้
1. ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมไทย: ภาษาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึ้ง เข้าใจความหมายของประเพณี เทศกาล และพฤติกรรมต่างๆ ของคนไทย ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างทางวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทยได้

2. ช่วยในการสื่อสาร: ภาษาไทยเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศไทย การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารกับคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจข้อความ ป้ายบอกทาง เมนูอาหาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตในประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. ช่วยในการประกอบอาชีพ: ในปัจจุบัน มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาทำงาน ลงทุน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานได้อย่างเข้าใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

4. ช่วยในการท่องเที่ยว: ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจ การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างสนุกสนาน เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สื่อสารกับคนท้องถิ่น และซื้อของได้อย่างสะดวก

5. ช่วยในการศึกษา: ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาไทย การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ เรียนรู้วิชาต่างๆ และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์

ภาษาไทยมีความสำคัญสำหรับชาวต่างชาติ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมไทย สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบอาชีพได้สำเร็จ ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน และศึกษาต่อได้ ชาวต่างชาติที่สนใจเรียนรู้ภาษาไทย มีแหล่งข้อมูลและสื่อการสอนมากมาย ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการแปลเอกสารภาษาไทย
การแปลเอกสารภาษาไทยมีความสำคัญ ดังนี้
1. การสื่อสาร: ในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น เอกสารภาษาไทย เช่น สัญญา คู่มือ รายงาน จดหมาย ฯลฯ จำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น เพื่อให้บุคคลต่างภาษาสามารถเข้าใจเนื้อหา วัตถุประสงค์ และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

2. การประกอบธุรกิจ: การแปลเอกสารภาษาไทย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สัญญา ข้อตกลง ฯลฯ มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถขยายตลาด ติดต่อค้าขาย และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การท่องเที่ยว: เอกสารภาษาไทย เช่น ใบป้าย เมนูอาหาร คู่มือการท่องเที่ยว ฯลฯ จำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าใจข้อมูล และใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก

4. การศึกษา: เอกสารภาษาไทย เช่น ตำราเรียน งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ จำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และผลงานทางวิชาการจากประเทศไทยได้

5. การดำเนินการทางกฎหมาย: เอกสารภาษาไทย เช่น คำฟ้อง คำตอบ คำพิพากษา ฯลฯ จำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรม การดำเนินคดี และการสื่อสารระหว่างบุคคลต่างภาษา

6. การรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม: การแปลเอกสารภาษาไทย เช่น วรรณคดี บทละคร บทเพลง ฯลฯ เป็นภาษาต่างประเทศ ช่วยให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จัก เข้าใจ และได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ

การแปลเอกสารภาษาไทยมีความสำคัญ ช่วยให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทั้งในด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรม การแปลเอกสารภาษาไทยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคล องค์กร และประเทศไทยบริการแปลภาษาไทย
iTS (I Translation Service) บริการแปลภาษาไทยทุกประเภท พร้อมเป็นผู้ช่วยมืออาชีพ พาทุกท่านข้ามขีดจำกัดทางภาษา สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ

iTS (I Translatin Service) ให้บริการแปลภาษาไทยอย่างครบวงจร
 • บริการแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
 • บริการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • บริการแปลภาษาไทย เป็นภาษาอื่น ๆ ทุกภาษาทั่วโลก
 • บริการแปลภาษาอื่น ๆ เป็นภาษาไทย
 • บริการรับรองเอกสารภาษาไทย
 • บริการล่ามภาษาไทย
 • บริการอื่น ๆ เช่น บริการยื่นวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น

iTS ให้บริการแปลภาษาครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารสำคัญ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อการตลาด วรรณกรรม หรือแม้แต่เอกสารทางกฎหมาย ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน มั่นใจได้ว่าผลงานแปลมีความถูกต้อง ตรงตามความหมายต้นฉบับ คงไว้ซึ่งเนื้อหา สไตล์ และอารมณ์ของภาษา

นอกจากความเชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ว iTS ยังให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและประสิทธิภาพ เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการงานแปลที่ตรงเวลา ตรงใจ iTS จึงมีระบบบริหารจัดการงานแปลที่รัดกุม ทันสมัย มั่นใจได้ว่างานแปลทุกชิ้นจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
iTS ให้บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ครอบคลุมมากกว่า 196 ภาษา ทุกรูปแบบเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค เอกสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วรรณกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

iTS ให้บริการแปลภาษาครอบคลุมมากกว่า 196 ภาษา ทั่วโลก ภาษาหลักๆ ที่เราแปล เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษายุโรป ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถแปลภาษาที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน

iTS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท
• แปลเอกสารธุรกิจ: สัญญา สัญญาซื้อขาย เอกสารประมูล รายงานผลประกอบการ ฯลฯ
• แปลเอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง เอกสารศาล สัญญาประนีประนอม ฯลฯ
• แปลเอกสารทางการแพทย์: ประวัติผู้ป่วย ผลตรวจ รายงานการวินิจฉัย ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ
• แปลเอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร รายงานผลการวิจัย ฯลฯ
• แปลเอกสารส่วนตัว: ใบเกิด ทะเบียนสมรส ใบรับรองต่างๆ ฯลฯ

iTS ให้บริการแปลภาษาไทยทุกประเภท ครอบคลุมทั้งเอกสารทั่วไป เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค เว็บไซต์ สื่อการตลาด และสื่อประชาสัมพันธ์ ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าใจบริบททางวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่ออารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลัตเวียบริการรับรองเอกสาร
การติดต่อสื่อสารและธุรกรรมระหว่างประเทศมีความถี่มากขึ้น เอกสารต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ตัวตน ยืนยันข้อมูล และรองรับธุรกรรมต่างๆ

อย่างไรก็ตาม เอกสารเหล่านี้มักต้องผ่านกระบวนการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ บริการรับรองเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ จึงกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับบุคคลและองค์กรที่ต้องการดำเนินธุรกรรมในต่างประเทศ

สถานทูตและกงสุล: หน่วยงานแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงการรับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ คงหนีไม่พ้นสถานทูตและกงสุลของประเทศที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ สถานทูตและกงสุลมีหน้าที่รับรองเอกสารต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบรับรองการหย่า ฯลฯ

NAATI (National Authority for Translation and Interpretation): หน่วยงานรับรองคุณสมบัติของนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย เอกสารที่แปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI จะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในออสเตรเลีย

ทนายความ Notary Public: ทนายความ Notary Public มีอำนาจรับรองเอกสารต่างๆ เช่น ลายมือชื่อ สำเนาเอกสาร คำแปล และทำธุรกรรมทางกฎหมายอื่นๆ บริการของทนายความ Notary Public มักใช้สำหรับธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจ และธุรกรรมระหว่างประเทศ

iTS (I Translation Service): บริษัทรับแปลเอกสารที่มีคุณภาพ iTS ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายภาษา โดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เอกสารที่แปลโดย iTS ยังสามารถนำไปรับรองโดย NAATI และทนายความ Notary Public เพิ่มเติมได้อีกด้วย

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น