บริการแปลภาษาประเทศ อัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI

บริการแปลภาษาประเทศ อัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจรที่ I Translation Service

    ประเทศ Afghanistan เป็นประเทศในเอเชียใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศปากีสถาน อิหร่าน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และจีน ภาษาราชการของประเทศ Afghanistan คือภาษา Pashto และภาษา Dari ภาษา Pashtoเป็นภาษาที่ใช้พูดในภาคตะวันออกและตอนใต้ของประเทศ Afghanistan ส่วนภาษา Dariเป็นภาษาที่ใช้พูดในภาคตะวันตกและตอนเหนือของประเทศ Afghanistan


    การแปลภาษาประเทศ Afghanistan เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารและติดต่อกับชาว Afghanistan ในปัจจุบันมีบริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan มากมายในประเทศไทย หนึ่งในบริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ที่ได้รับความนิยมคือบริการแปลภาษาของ I Translation Service


    I Translation Service เป็นศูนย์บริการแปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษาทุกภาษาทั่วโลก มากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ เป็นอย่างดี บริการแปลภาษาของ I Translation Service ครอบคลุมการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ I Translation Service ยังให้บริการรับรองเอกสาร Notary Public และ NAATI อีกด้วย


    สำหรับบริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ของ I Translation Service นั้น ให้บริการแปลเอกสารจากภาษา Pashto เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษา Pashto โดยทีมงานนักแปลที่เชี่ยวชาญในภาษา Pashto และภาษา Dari เป็นอย่างดี บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ของ I Translation Service ครอบคลุมการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น


 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว เช่น ใบรับรองผลการเรียน ใบสมัครเรียน ใบสมัครงาน ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ฯลฯ
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ฯลฯ


    นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว I Translation Service ยังให้บริการวีซ่าครบวงจรสำหรับการเดินทางไปยังประเทศ Afghanistan อีกด้วย บริการวีซ่าครบวงจรของ I Translation Service ครอบคลุมการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ฯลฯ


รายละเอียดบริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ของ I Translation Service


 • ให้บริการแปลเอกสารจากภาษา Pashto เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษา Pashto
 • ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา ฯลฯ
 • ทีมงานนักแปลที่เชี่ยวชาญในภาษา Pashto และภาษา Dariเป็นอย่างดี
 • บริการรับรองเอกสาร Notary Public และ NAATI


รายละเอียดบริการวีซ่าครบวงจรสำหรับการเดินทางไปยังประเทศ Afghanistan ของ I Translation Service


 • ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ฯลฯ
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่า
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า

 

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม
ติดต่อเรา

I Translation Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd


0 ความคิดเห็น