บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดา บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร Basa Sunda Translation Service

บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดา บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำ ตามเอกสารต้นฉบับ กับ iTS (I Translation Service)
การมีบริการแปลและรับรองเอกสารที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ในระดับท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางภาษา ภาษาซุนดาเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมีการแปลและรับรองเอกสารอย่างมีมาตรฐาน iTS หรือ I Translation Service เป็นผู้ให้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดาและภาษาอื่นๆ ทั่วโลกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

ทีมงานของ iTS ประกอบไปด้วยนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเท่านั้น แต่ยังสามารถรักษาบริบท โครงสร้างประโยค และนัยแฝงของเอกสารต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ พวกเขายังคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย

บริการของ iTS ครอบคลุมการแปลและรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารส่วนบุคคลต่างๆ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพสูงสุดจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ iTS พร้อมบริการรับรองเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระดับสากล

ไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาเท่านั้น แต่ iTS ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอนของกระบวนการแปลและรับรองเอกสารจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลความลับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดการคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่างานแปลทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการความมั่นใจในคุณภาพและความถูกต้องของการแปลและรับรองเอกสาร iTS เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานสูงและเน้นการรักษาความลับ ลูกค้าจะได้รับบริการที่เหนือระดับและงานแปลที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศหรือในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม


ภาษาซุนดา Basa Sunda

ภาษาซุนดา: ภาษาที่มีเอกลักษณ์และความสำคัญทางวัฒนธรรม

ภาษาซุนดาเป็นภาษากลุ่มมลายู-พอลินีเซียน มีผู้พูดภาษานี้เป็นภาษาแม่ประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 15% ของประชากรทั้งหมดในประเทศอินโดนีเซีย ภาษาซุนดานั้นแพร่หลายในบริเวณทางตะวันตกของเกาะชวา รวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดชวากลาง จังหวัดบันเติน กรุงจาการ์ตา และจังหวัดลัมปุงตอนใต้ นอกจากนี้ยังมีชาวซุนดาพลัดถิ่นอาศัยอยู่ทั่วโลก ทำให้ภาษาซุนดากลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและมีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง

ลักษณะเฉพาะของภาษาซุนดา:
 • ภาษาซุนดาใช้อักษรซุนดา ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรพัลลวะ มีความแตกต่างจากอักษรละตินที่ใช้ในภาษาอินโดนีเซียทั่วไป
 • ภาษาซุนดามีไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ แยกออกจากภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาซุนดามีสำเนียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เช่น สำเนียงปริยานคร สำเนียงบานตัม สำเนียงชวาตะวันตก เป็นต้น

ภาษาซุนดามีความสำคัญทางวัฒนธรรมดังต่อไปนี้:

 • เป็นภาษาแม่ของชาวซุนดา: ภาษาซุนดาเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวซุนดา
 • สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม: ภาษาซุนดามีคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของชาวซุนดา
 • เป็นสื่อกลางทางวรรณกรรม: ภาษาซุนดาถูกใช้แต่งวรรณกรรม นิทาน บทกวี เพลง และงานเขียนประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวซุนดา
 • เครื่องมือในการสื่อสาร: ภาษาซุนดาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารกับชาวซุนดา ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีคิดของพวกเขา
 • มรดกทางวัฒนธรรม: ภาษาซุนดาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่า การรักษาและส่งเสริมภาษาซุนดาจึงมีความสำคัญต่อการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวซุนดา

ภาษาซุนดาเป็นภาษาที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ และมีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ภาษาซุนดามีบทบาทสำคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซุนดา และยังมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สื่อ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว


ความสำคัญของการแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดา
การแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดามีความสำคัญในหลายสถานการณ์ ดังนี้:

1. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล:
 • การติดต่อธุรกิจ: ภาษาซุนดาเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารในธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคซุนดา การแปลเอกสารธุรกิจเป็นภาษาซุนดา เช่น สัญญา ข้อเสนอ รายงาน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
 • การท่องเที่ยว: ภาษาซุนดาเป็นภาษาที่ใช้พูดในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งบนเกาะชวา การแปลเอกสารท่องเที่ยว เช่น คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่ ป้ายบอกทาง จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวซุนดาเข้าใจข้อมูลและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวมากขึ้น
 • การศึกษา: ภาษาซุนดาเป็นภาษาที่ใช้สอนในโรงเรียนบางแห่งในอินโดนีเซีย การแปลเอกสารการศึกษา เช่น หนังสือเรียน ข้อสอบ ใบรับรอง จะช่วยให้นักเรียนชาวซุนดาเข้าใจเนื้อหาและประสบความสำเร็จในการศึกษา
 • การบริการทางกฎหมาย: ภาษาซุนดาเป็นภาษาที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายบางแห่ง การแปลเอกสารกฎหมาย เช่น คำฟ้อง คำตัดสิน สัญญาประนีประนอม จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและรับรองความยุติธรรม

2. การรับรองเอกสาร:
 • การขอวีซ่า: บางประเทศอาจต้องการเอกสารที่แปลและรับรองเป็นภาษาซุนดาเพื่อประกอบการขอวีซ่า เช่น ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการทำงาน
 • การประกอบธุรกิจ: บางประเทศอาจต้องการเอกสารที่แปลและรับรองเป็นภาษาซุนดาเพื่อประกอบการประกอบธุรกิจ เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เอกสารทางการเงิน
 • การศึกษา: บางมหาวิทยาลัยอาจต้องการเอกสารที่แปลและรับรองเป็นภาษาซุนดาเพื่อประกอบการสมัครเข้าเรียน เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบเกรด จดหมายแนะนำ

3. การรักษามรดกทางวัฒนธรรม:
 • การแปลเอกสารภาษาซุนดา เช่น วรรณกรรม บทกวี เพลง จะช่วยให้เข้าใจและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาวซุนดา
 • การรับรองเอกสารภาษาซุนดา เช่น เอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารทางกฎหมาย จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดามีความสำคัญในหลายด้าน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ธุรกรรมราบรื่น รักษามรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม


บริการแปลภาษาซุนดา Basa Sunda
ภาษาซุนดา ภาษาอันไพเราะและทรงเสน่ห์จากเกาะชวาตะวันตก กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ภาษาซุนดาจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทั้งด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคด้านภาษาอาจเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือสื่อสารภาษาซุนดา iTS (I Translation Service) เข้าใจถึงความต้องการนี้ จึงมอบบริการแปลภาษาซุนดาที่ทั้งมีคุณภาพและเชื่อถือได้

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ iTS มุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลภาษาซุนดาที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการ หนังสือ คู่มือ หรือแม้แต่สื่อดิจิทัลต่าง ๆ

iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาซุนดาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

เราให้บริการแปลเอกสารภาษาซุนดาทุกประเภท เช่น :
 • เอกสารธุรกิจ: สัญญา หนังสือสัญญา รายงาน บทวิเคราะห์ เอกสารทางการเงิน ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำร้อง ศาล คดีอาญา ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์: บันทึกเวชระเบียน ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจ ฯลฯ
 • เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร เอกสารวิชาการ ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว: ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส วีซ่า ฯลฯ

iTS มีทีมนักแปลภาษาซุนดาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มงวด มุ่งมั่นสื่อสารเนื้อหาต้นฉบับออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น รักษาความหมายและอารมณ์ของภาษาต้นฉบับไว้ได้อย่างครบถ้วน


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
iTS (I Translation Service) พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยบริการแปลเอกสารทุกประเภท ครอบคลุมทุกภาษาทั่วโลก ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ บริการรวดเร็ว ทันใจ ตรงต่อเวลา มั่นใจได้ในคุณภาพและความถูกต้อง

iTS คือผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารที่มากด้วยประสบการณ์ ทีมงานนักแปลมืออาชีพ ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ล้วนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เชี่ยวชาญในศาสตร์แปลเฉพาะด้าน เข้าใจถึงบริบทและวัฒนธรรมของภาษาแต่ละภาษาอย่างลึกซึ้ง มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่มีคลาดเคลื่อน

iTS ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ครอบคลุมเอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย รองรับการแปลมากกว่า 196 ภาษา ภาษาหลักๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน อิตาลี รัสเซีย อาหรับ ไทย และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย

iTS ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ครอบคลุมทุกภาษาทั่วโลก เช่น
 • เอกสารธุรกิจ: สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารทางการเงิน เอกสารประมูลงาน ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย: คำฟ้อง คำแถลงการณ์ เอกสารศาล ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์: ผลตรวจ เอกสารรับรองแพทย์ ใบรับรองการรักษา ฯลฯ
 • เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร เอกสารวิชาการ ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว: สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ ฯลฯ
 • เอกสารอื่นๆ: เอกสารทางการศึกษา เอกสารการท่องเที่ยว เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

iTS มุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการแปลที่รัดกุม ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ สื่อความหมายได้ชัดเจน

รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาซุนดารับแปลภาษาซุนดา เป็นภาษาลัตเวียบริการรับรองเอกสาร
การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพ เรียนต่อ หรือทำธุรกิจ กลายเป็นเรื่องปกติ แต่การดำเนินการเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยเอกสารสำคัญที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความยุ่งยากและเสียเวลาให้กับท่าน iTS (I Translation Service) เข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอบริการรับรองเอกสารครบวงจรที่ครอบคลุมทุกประเภท เพื่อช่วยให้ท่านก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล :
iTS ให้บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุลหลากหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเกิด เอกสารการสมรส เอกสารการหย่าร้าง เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เอกสารรับรองการมีชีวิตอยู่ เอกสารรับรองสถานะโสด เอกสารรับรองการเสียชีวิต ฯลฯ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบเอกสารของท่านอย่างละเอียดและดำเนินการขอรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

บริการรับรองเอกสารโดย NAATI :
NAATI (National Authority for Translation and Interpretation) เป็นหน่วยงานรับรองคุณภาพล่ามและนักแปลในประเทศออสเตรเลีย iTS ให้บริการรับรองเอกสารโดย NAATI สำหรับผู้ที่ต้องการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า เรียนต่อ หรือทำงานในออสเตรเลีย ทีมนักแปลมืออาชีพของเราจะแปลเอกสารของท่านอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย และได้รับการรับรองจาก NAATI

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ Notary Public :
ทนายความ Notary Public มีอำนาจรับรองเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาเอกสาร ลายมือชื่อ คำแปลเอกสาร สัญญา และข้อตกลงต่างๆ iTS ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ Notary Public ที่มีความน่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

iTS ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายภาษาโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ทีมนักแปลของเราจะแปลเอกสารของท่านอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย รักษาเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารต้นฉบับไว้ให้มากที่สุด


5 เหตุผลทำไมต้องใช้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาซุนดากับเรา

ความเชี่ยวชาญในภาษาซุนดา
ทีมงานของ iTS ประกอบไปด้วยนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาซุนดาและมีความชำนาญในการแปลเอกสารทุกประเภท ซึ่งช่วยให้การแปลมีความถูกต้องและสื่อสารได้ชัดเจน

การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ทุกงานแปลที่ได้นั้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่แปลเสร็จสมบูรณ์และไม่มีข้อผิดพลาด ทำให้ลูกค้าใช้งานได้ทันที

บริการที่รวดเร็วและแม่นยำ
เราเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาในการดำเนินธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลที่รวดเร็วแต่ยังคงคุณภาพ ทำให้เอกสารพร้อมใช้งานได้ตามกำหนด

ราคาที่คุ้มค่า
เรามีราคาที่สมเหตุสมผล ลูกค้าสามารถสอบถามใช้จ่ายก่อนใช้บริการได้ ทำให้สามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับรองตามมาตรฐานสากล
iTS ให้บริการรับรองเอกสารที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงสามารถใช้เอกสารแปลที่รับรองโดยเราในการติดต่อธุรกิจ การขอวีซ่า หรือความต้องการอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ

ตัวอย่างรีวิวจากลูกค้า

"ผมใช้บริการแปลเอกสารรับรองจาก iTS เป็นประจำ ประทับใจในความรวดเร็ว ถูกต้อง และราคาที่เหมาะสม พนักงานบริการดี ตอบคำถามได้ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจมาก"
- คุณสม จากจังหวัดกรุงเทพ

 

"ประทับใจบริการแปลเอกสารของ iTS มากค่ะ รวดเร็ว ทันใจ พนักงานบริการดี ให้คำแนะนำละเอียด แปลได้ถูกต้องตามความหมาย ราคาไม่แพง สะดวก รวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ มีโอกาสจะใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ"
- คุณหนึ่ง จากจังหวัดอุดรธานี

 

"ต้องใช้บริการแปลเอกสารด่วน โทรไปที่ iTS พนักงานรับสายไว พูดจาสุภาพ ให้คำแนะนำดี แปลเสร็จไว ราคาไม่แพง ประทับใจมากค่ะ"
- คุณตาล จากจังหวัดขอนแก่น

 

"แปลเอกสารขอวีซ่าที่นี่ แปลดี ตรงประเด็น ภาษาราชการ พนักงานบริการดี ช่วยติดตามผลงานแปล"
- คุณโอ๋ จากจังหวัดสงขลา

 

"แปลใบเกิดและรับรองเอกสารกับ iTS บอกเลยว่าดีงาม พนักงานน่ารัก ตอบคำถามชัดเจน แปลรวดเร็ว ถูกต้อง เอกสารดูดี น่าเชื่อถือ 10/10 ไปเลย"
- คุณพิม จากจังหวัดอุบล หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd


0 ความคิดเห็น