บริการแปลเอกสารภาษาชวาทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร กับ iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service)

บริการแปลเอกสารภาษาชวาทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และทีมงานนักแปลเจ้าของภาษา มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ กับ iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service)เอกสารนับเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือและการรับรองความถูกต้องในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา หรือเอกสารส่วนบุคคล การแปลเอกสารให้ถูกต้องตามความหมายและรูปแบบที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญนี้ บริษัท iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service) จึงก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานในวงการแปลเอกสาร พวกเขาเป็นนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา รวมถึงภาษาชวาที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับเอกสารที่ได้รับการแปล

ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารประเภทใด ไม่ว่าจะมาจากภาษาใดก็ตาม ทีมงานของ iTS พร้อมรับงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความละเอียดรอบคอบ พวกเขาจะถ่ายทอดความหมายได้อย่างแม่นยำและคงรูปแบบการนำเสนอเดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้เอกสารฉบับแปลนั้นมีคุณภาพเยี่ยมและพร้อมใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพ สามารถวางใจได้ และมีความเป็นมืออาชีพ iTS คือคำตอบที่ดีที่สุด ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกภาษาทั่วโลก ทั้งยังมอบความน่าเชื่อถือด้วยการรับรองเอกสาร ทำให้เอกสารฉบับแปลของคุณได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทุ่มเทความพยายามเพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับคุณอย่างแน่นอน


บริการแปลภาษาชวา
ภาษาชวา ภาษาเก่าแก่ที่มีผู้พูดมากกว่า 45 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาชวาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอินโดนีเซีย แต่ยังพบได้ในไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ซูรินัม ภาษานี้จึงมีความสำคัญต่อผู้คนในภูมิภาคนี้

iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service) เข้าใจถึงความสำคัญของภาษาชวา เราจึงนำเสนอบริการแปลเอกสารภาษาชวาทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลทั่วไป นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

iTS ไม่ได้แปลเพียงคำต่อคำ แต่เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมและภาษาอย่างลึกซึ้ง ทีมนักแปลของเราคุ้นเคยกับเอกสารภาษาชวาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบรับรองการตาย เอกสารทางการเงิน สัญญา หนังสือสำคัญต่างๆ ฯลฯ

ตัวอย่างบริการแปลเอกสารภาษาชวา :
 • ใบสูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบรับรองการศึกษา
 • ใบทะเบียนการค้า
 • สัญญาจ้างงาน
 • เอกสารทางการเงิน
 • หนังสือสำคัญต่าง ๆ

บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การศึกษา การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านภาษา บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างมาก

iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ด้วยทีมนักแปลผู้มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากกว่า 196 ภาษา

iTS ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารการศึกษา หนังสือสัญญา ใบทะเบียนต่างๆ ใบรับรองต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

บริการรับรองเอกสาร
การยื่นขอวีซ่า ทำงาน เรียนต่อ หรือติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ มักต้องใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยาก สับสน และเสียเวลา iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service) เข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้ จึงมอบบริการรับรองเอกสารครบวงจรจากสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public

บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล :
iTS ให้บริการรับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือรับรองโสด ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ฯลฯ

บริการรับรองเอกสารจาก NAATI :
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) เป็นหน่วยงานรับรองนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย iTS ให้บริการแปลเอกสารโดยนักแปล NAATI ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับรองความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน

บริการรับรองเอกสารจากทนาย Notary Public :
ทนาย Notary Public มีหน้าที่รับรองเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารยินยอมให้บุตรบุญธรรม ฯลฯ iTS ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public ที่มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์สูง


iTS มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยกระบวนการแปลและรับรองที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ iTS จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลและรับรองแล้วจะตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ iTS ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างสูงสุด

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง iTS คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ด้วยทีมนักแปลและเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริการที่ครอบคลุม และความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด iTS จะช่วยให้คุณขจัดอุปสรรคทางภาษาและประสบความสำเร็จในเวทีโลก

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น