บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation Service)

บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ถูกต้อง แม่นยำตามต้นฉบับ กับ iTS (I Translation Service)ในโลกยุคปัจจุบันที่การสื่อสารและการทำงานข้ามพรมแดนไม่ได้มีอุปสรรคจากภาษาอีกต่อไป บริการแปลภาษาที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง iTS หรือ I Translation Service เป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารอย่างมืออาชีพที่พร้อมตอบสนองความต้องการในทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาเวียดนาม ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆ ทีมงานที่ประกอบด้วยนักแปลผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อส่งมอบผลงานการแปลที่คงความหมายและรายละเอียดเดิมทุกประการ

ไม่เพียงเท่านั้น iTS ยังให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ตั้งแต่เอกสารทางการ บทความวิชาการ เอกสารธุรกิจ ไปจนถึงสื่อสิ่งพิมพ์และบทภาพยนตร์ โดยทีมงานจะวิเคราะห์และเข้าใจบริบทของเนื้อหาอย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการแปล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง จึงมั่นใจได้ว่าผลงานแปลจะถูกต้องตามต้นฉบับอย่างแม่นยำ

หากคุณต้องการความมั่นใจเพิ่มเติม iTS ยังให้บริการรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่า "เอกสาร" สำหรับผลงานแปลของทางบริษัท ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้องตรงตามต้นฉบับอย่างสมบูรณ์แบบ การรับรองแบบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอกสารสำคัญทางราชการหรือกฎหมาย

ที่ iTS เราภูมิใจที่จะเป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่คอยให้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการด้านการแปลเอกสารในภาษาใด เราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสื่อสารของคุณ


บริการแปลภาษาเวียดนาม
ในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความสำคัญและทวีความถี่มากขึ้น ประเทศเวียดนามในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทยทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารกับชาวเวียดนามจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับชาวเวียดนาม คือ ภาษา ภาษาเวียดนามมีโครงสร้างประโยคและตัวอักษรที่แตกต่างจากภาษาไทย การสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

iTS (I Translation Service) เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของคนไทยที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับชาวเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามทุกประเภท ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้
  • เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
  • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน Transcript
  • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา หนังสือรับรองบริษัท
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองการโสด

บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
iTS ให้บริการแปลเอกสารครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน เอกสารการศึกษา ใบรับรองต่างๆ เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า เอกสารสำหรับการสมัครงาน เอกสารทางการแพทย์ เอกสารธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย รองรับการแปลมากกว่า 196 ภาษา ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

iTS มุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ คัดสรรเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในเนื้อหาเฉพาะทางของเอกสารแต่ละประเภท มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย และรักษาความลับของข้อมูล

iTS มีระบบการจัดการงานแปลที่ได้มาตรฐาน ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพ เริ่มต้นจากการประเมินราคาและระยะเวลาการแปล จัดสรรนักแปลที่เหมาะสม ตรวจทานงานแปลอย่างละเอียดโดยทีมพิสูจน์อักษร ก่อนส่งมอบงานแปลที่สมบูรณ์แบบตรงตามกำหนด


บริการรับรองเอกสาร
การติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเป็นเรื่องปกติ แต่เอกสารสำคัญต่างๆ กลับกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ หลายคนต้องเผชิญปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ผ่านการรับรอง หรือแปลภาษาไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อธุรกิจ การศึกษา และโอกาสสำคัญในชีวิต

iTS (I Translation Service) เข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงให้บริการรับรองเอกสารครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เอกสารของคุณจะพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องกังวล

บริการรับรองเอกสารจากสถานทูตและกงสุล
iTS ให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูตและกงสุลทุกประเทศทั่วโลก ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบเอกสารของคุณอย่างละเอียด เตรียมเอกสารประกอบ และยื่นเรื่องขอรับรองให้ถูกต้องตามขั้นตอน ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมั่นใจว่าเอกสารจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

บริการรับรองเอกสาร NAATI
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) เป็นองค์กรอิสระที่รับรองคุณภาพนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย เอกสารที่แปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ ในออสเตรเลีย iTS มีทีมนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI มากมาย สามารถแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรม

บริการรับรองเอกสารโดย Notary Public
Notary Public เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาเอกสาร ลายเซ็น สัญญา และคำสาบาน บริการรับรองเอกสารโดย Notary Public เหมาะสำหรับเอกสารที่จะใช้ในต่างประเทศ

บริการแปลเอกสาร
iTS ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายภาษาโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ เน้นความถูกต้อง ตรงเวลา และรักษาความลับของข้อมูล

บริการอื่นๆ
iTS ยังมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น บริการรับรองเอกสารด่วน บริการจัดส่งเอกสาร บริการapostille เอกสาร ล่าม และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสาร

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
  • LINE แผนกแปล : @iTranslation
  • Tel : 094-8958999
  • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น