บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ กับ iTS (Immigration and Translation NAATI Notary Public Service)บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามและภาษาอื่น ๆ ทั่วโลกถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ iTS การมีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด เอกสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการค้า หรือเอกสารส่วนตัว ล้วนได้รับการแปลอย่างถูกต้องแม่นยำโดยนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หนึ่งในจุดเด่นของ iTS คือการให้บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักแปลเจ้าของภาษาเวียดนามของเราเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของไวยากรณ์ สำนวน และบริบททางวัฒนธรรม ทำให้สามารถแปลเอกสารภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

นอกจากบริการแปลเอกสารแล้ว iTS ยังมีบริการรับรองเอกสารโดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้เอกสารที่แปลได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในทางราชการหรือทางกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ การรับรองเอกสารจากผู้มีอำนาจเป็นสิ่งจำเป็น

นอกเหนือจากภาษาเวียดนามแล้ว iTS ยังให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาหลักภาษาใดก็ตาม เรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการแปลที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละภาษา ทีมงานของเราจึงสามารถแปลเอกสารได้อย่างสละสลวยและถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

iTS มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด เราตระหนักดีว่าการแปลเอกสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสารและการดำเนินธุรกิจในระดับสากล ด้วยทีมงานมืออาชีพและนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ เราจึงมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณต้องการบริการแปลเอกสารภาษาเวียดนาม ภาษาอื่นๆ หรือบริการรับรองเอกสาร iTS คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา


บริการแปลภาษาเวียดนาม
การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว ขยายข้ามขีดจำกัดของภาษา ภาษาเวียดนาม ภาษาที่มีผู้พูดมากเป็นอันดับ 10 ของโลก กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่โอกาสใหม่ ๆ บนเวทีโลก

iTS เข้าใจดีว่าเอกสารภาษาเวียดนามมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การทำงาน การติดต่อราชการ หรือการยื่นขอวีซ่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแปลภาษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ iTS จึงมีทีมนักแปลภาษาเวียดนามมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มงวด เข้าใจบริบททางภาษาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

บริการแปลเอกสารภาษาเวียดนามของเราครอบคลุม :
 • เอกสารส่วนตัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารทางการศึกษา ใบรับรองการจบการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน Transcript
 • เอกสารทางกฎหมาย สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารจดทะเบียนบริษัท
 • เอกสารทางธุรกิจ เอกสารนำเสนอ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ

iTS มีทีมนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มข้น มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามหลักภาษา


บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
นอกจากภาษาเวียดนามแล้ว iTS ยังให้บริการแปลภาษาอื่นๆ ครบวงจร มากกว่า 196 ภาษา ทั่วโลก โดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้องและแม่นยำ

iTS ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารยื่นกงสุล เอกสารขอวีซ่า เอกสารจดทะเบียนสมรส เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารวิศวกรรม เอกสารทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และรักษาความหมายของต้นฉบับไว้ได้อย่างครบถ้วน

ให้ iTS ช่วยคุณก้าวข้ามขีดจำกัดภาษา สู่โลกกว้าง ด้วยบริการแปลเอกสารที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และราคาประหยัด มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะได้รับการดูแลโดยทีมนักแปลมืออาชีพ


บริการรับรองเอกสาร
iTS ให้บริการแปลและรับรองเอกสารทุกประเภท โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสายงานแปลเอกสาร กฎหมาย และวีซ่า มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

iTS ให้บริการรับรองเอกสารหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกความต้องการ
 • รับรองเอกสารโดย Notary Public : บริการรับรองลายเซ็น สำเนาเอกสาร และคำแปลเอกสาร โดยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง เหมาะสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ใบสมัครเรียน และอื่นๆ

 • รับรองเอกสารโดยสถานทูต : บริการรับรองเอกสารเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า โดยสถานทูตหรือกงสุลของประเทศปลายทาง

 • รับรองเอกสารโดย NAATI : บริการรับรองคำแปลเอกสารโดยนักแปล NAATI เหมาะสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ใบสมัครเรียน และอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และบางประเทศในยุโรป

ด้วยความเชี่ยวชาญและคุณภาพในการให้บริการแปลเอกสารครบวงจร ทั้งการแปลและการรับรองเอกสาร iTS จึงเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการล่าม และบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเดินทาง บริการยื่นวีซ่า เป็นต้น ทำให้ iTS เป็นแหล่งบริการครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่นๆ

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประเภทใดหรือในภาษาใดก็ตาม iTS คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา ด้วยทีมงานมืออาชีพและการให้บริการแบบครบวงจร iTS พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างแน่นอน

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น