บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ กับ iTS (I Translation Service)


ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาด้วยบริการแปลเอกสารคุณภาพสูงจาก iTS (I Translation Service) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาเยอรมันและภาษาอื่นๆ ทั่วโลก ทีมนักแปลมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการแพทย์ กฎหมาย การเงิน หรือเอกสารทางเทคนิค iTS มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการแปลที่ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ

สำหรับเอกสารภาษาเยอรมัน iTS มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการแปลเอกสารที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูง นักแปลของเราเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแปลจะสื่อสารความหมายที่แท้จริงของเอกสารต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ iTS ยังให้บริการแปลภาษาอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการด้านการแปลที่หลากหลายของลูกค้า

นอกจากบริการแปลเอกสารแล้ว iTS ยังให้บริการรับรองเอกสารด้วย ทีมงานของเราจะรับรองเอกสารที่แปลแล้วว่าเป็นการแปลที่ถูกต้องและเป็นจริง โดยมีตราประทับและลายเซ็นของนักแปลที่ได้รับการรับรอง บริการนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเอกสารที่แปลแล้วของคุณ

iTS เข้าใจดีถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ทีมงานของเราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวดที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นความลับตลอดกระบวนการแปล

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารภาษาเยอรมัน บริการแปลเอกสารภาษาอื่นๆ ทั่วโลก หรือบริการรับรองเอกสาร iTS คือทางเลือกอันดับหนึ่งของคุณ ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการรับประกันคุณภาพ iTS มุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลเอกสารที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ


บริการแปลภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมัน ภาษาที่มีทั้งความไพเราะและความซับซ้อน เป็นกุญแจสำคัญสู่โอกาสมากมายในหลากหลายแง่มุม ทั้งการศึกษา การทำงาน และการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลและเอกสารภาษาเยอรมันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยความท้าทายทางภาษา หลายคนอาจเผชิญปัญหาในการแปลเอกสารอย่างถูกต้องและตรงประเด็น

บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันกับ iTS จึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับโอกาสเหล่านั้น โดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาษาเยอรมัน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ

iTS เข้าใจถึงความสำคัญของภาษาเยอรมัน จึงมอบบริการแปลเอกสารภาษาเยอรมันที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ เข้าใจบริบทของภาษาเยอรมันอย่างลึกซึ้ง


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
iTS มีนักแปลที่มีทักษะสูงและนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพ ซึ่งเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ กว่า 196 ภาษา ทุกภาษาทั่วโลก ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การแพทย์ การเงิน และวิศวกรรม ซึ่งรับประกันความแม่นยำและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาที่แปล

กระบวนการแปลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุด เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือช่วยตรวจสอบคำผิด และระบบตรวจสอบคุณภาพหลายชั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการแปลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างสูง

บริการของ iTS ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแปลเอกสารเท่านั้น เรายังให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบและการพิสูจน์อักษร การแปลเว็บไซต์ และการแปลสื่อมัลติมีเดีย ด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมนี้ เราจึงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับทุกความต้องการด้านการแปลของคุณ


บริการรับรองเอกสาร
การรับรองเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการใช้งานเอกสารในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา การทำงาน หรือการยื่นขอวีซ่า แต่ละประเภทของเอกสารอาจต้องผ่านกระบวนการรับรองที่แตกต่างกัน

การรับรองเอกสารกับสถานทูต หรือกงสุล
สถานทูตและกงสุลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอกสารสำคัญ เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ และใบมรณบัตร กระบวนการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุลอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง แต่เอกสารที่ได้รับการรับรองจะมีผลทางกฎหมายและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างประเทศ

การรับรองเอกสารกับNAATI
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) เป็นองค์กรอิสระในออสเตรเลียที่รับรองนักแปลและล่าม บริการรับรองเอกสารโดย NAATI เหมาะสำหรับเอกสารที่ใช้เพื่อการศึกษา การทำงาน หรือการยื่นขอวีซ่าในออสเตรเลีย

การรับรองเอกสารกับ Notary Public
Notary Public เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่พิสูจน์เอกสารและยืนยันตัวตน บริการรับรองเอกสารโดย Notary Public เหมาะสำหรับเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือมอบอำนาจ ใบสัญญา และเอกสารรับรองการศึกษา


ประเภทของเอกสารที่ iTS ให้บริการแปลและรับรอง

iTS ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการแปลภาษา มุ่งมั่นให้บริการแปลและรับรองเอกสารหลากหลายประเภท ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

 

iTS มีทีมนักแปลที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากกว่า 300 ภาษา ทีมงานของเราพร้อมให้บริการแปลเอกสารได้ทุกประเภท

 

iTS ให้บริการแปลและรับรองเอกสารทุกประเภท ประเภทของเอกสารที่เราให้บริการ เช่น

  • เอกสารทั่วไป: สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อ, หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, ใบขับขี่, ใบรับรองแพทย์, ใบรับรองการศึกษา, ทรานสคริปต์, ใบประกาศนียบัตร, จดหมาย, อีเมล, เอกสารทางการเงิน, เอกสารทางธุรกิจ, สัญญา, หนังสือรับรองบริษัท, บทความ, เว็บไซต์
  • เอกสารทางกฎหมาย: หมายจับ, หมายเรียก, คำฟ้อง, คำพิพากษา, สัญญา, พินัยกรรม, หนังสือมอบอำนาจ, เอกสารกฎหมายอื่นๆ
  • เอกสารทางการแพทย์: ผลตรวจเลือด, ผลเอกซเรย์, ผลตรวจ MRI, ผลตรวจ CT Scan, ใบรับรองแพทย์, ประวัติการรักษา, เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ
  • เอกสารทางเทคนิค: คู่มือการใช้งาน, เอกสารประกอบการติดตั้ง, เอกสารข้อมูลจำเพาะ, เอกสารทางเทคนิคอื่นๆ


iTS เป็นบริษัทที่ให้บริการแปลและรับรองเอกสารครบวงจร iTS มีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญและ Notary Public ที่ได้รับการรับรอง บริการของ iTS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและต้องการรับรองเอกสารหลายประเภท

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
  • LINE แผนกแปล : @iTranslation
  • Tel : 094-8958999
  • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น