บริการแปลเอกสารภาษารัสเซีย บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation Service)

บริการแปลเอกสารภาษารัสเซียทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษา มีความเชี่ยวชาญ ถูกต้อง แม่นยำ กับ iTS (I Translation Service)


iTS ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการแปลเอกสารภาษารัสเซียทุกประเภท พร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกภาษา ทั่วโลก ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษา มากด้วยประสบการณ์ มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ

iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษารัสเซียทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากภาษารัสเซีย iTS ยังมีบริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก รองรับทุกภาษาหลักๆ ที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ภาษาฮีบรู ภาษาตุรกี ภาษาโปแลนด์ ภาษาเช็ก ภาษาฮังการี ภาษาโรมาเนีย ภาษากรีก ภาษารัสเซีย ภาษาเบลารุส ภาษาอูเครน ภาษาคาซัค ภาษาอุซเบก ภาษาคีร์กีซ ภาษาเติร์กเมนิสถาน ภาษาตัชจิก ภาษาเปอร์เซีย ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลย์ ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาไทย ฯลฯ

iTS ไม่ได้ให้บริการแปลเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีบริการรับรองเอกสารอีกด้วย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรับรองเอกสารให้ตรงตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

iTS เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการงานแปลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และราคาประหยัด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง คัดสรรทีมนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ


บริการแปลเอกสารภาษารัสเซีย

iTS ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการแปลเอกสารภาษารัสเซียทุกประเภท พร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกภาษา ทั่วโลก ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษา มากด้วยประสบการณ์ มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ

บริการของเรา
 • บริการแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทย
 • บริการแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซีย
 • บริการแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาอื่น ๆ ทุกภาษาทั่วโลก
 • บริการแปลทุกภาษษทั่วโลก เป็นภาษารัสเซียบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

โลกยุคปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนเป็นสิ่งสำคัญ ธุรกิจขยายตัว การเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาต่อต่างประเทศ ล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านภาษา iTS เข้าใจความท้าทายเหล่านี้ จึงมอบบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก เพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดภาษา สื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด

iTS ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล พร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา มากด้วยประสบการณ์ มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ

iTS พร้อมให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 300 ภาษา ทั่วโลก รองรับทุกภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลกบริการรับรองเอกสาร

การติดต่อสื่อสาร การประกอบธุรกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว ล้วนจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งหลายครั้งอาจสร้างความยุ่งยาก เสียเวลา และอาจนำไปสู่ปัญหา

iTS (I Translation Service) ผู้นำด้านบริการแปลและรับรองเอกสารครบวงจร เข้าใจปัญหาของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล NAATI ทนายความ และ Notary Public

บริการรับรองเอกสารหลากหลายประเภท

iTS ให้บริการรับรองเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 • สถานทูตและกงสุล : สำหรับเอกสารที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศ เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทาง

 • NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) : สำหรับเอกสารที่แปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI เพื่อการนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ ที่ให้การรับรอง

 • Notary Public : สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ลายเซ็นรับรองจาก Notary Public เช่น หนังสือรับรองการศึกษา ใบทะเบียนการค้า

หากคุณกำลังมองหาบริการรับรองเอกสารที่เชื่อถือได้ iTS คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ iTS พร้อมช่วยให้คุณผ่านกระบวนการรับรองเอกสารได้อย่างราบรื่น ไร้กังวล


iTS (I Translation Service) ให้บริการแปล และรับรองเอกสารทุกประเภท

iTS ให้บริการแปลเอกสารครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

 • เอกสารทั่วไป เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองโสด ใบเปลี่ยนชื่อ เอกสารการศึกษา ใบขับขี่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เอกสารทางการเงิน เอกสารธุรกิจ สัญญา หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น คำฟ้อง คำร้อง คำพิพากษา สัญญา หนังสือมอบอำนาจ เอกสารรับรองบริษัท เอกสารจดทะเบียนการค้า ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ เอกสารนำเสนอ รายงานทางการเงิน สัญญา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจ รายงานการวินิจฉัย ประวัติการรักษา ฯลฯ
 • เว็บไซต์ บทความ บล็อก ฯลฯ
 • วิดีโอ ซับไตเติ้ล ฯลฯ


ทำไมต้องใช้บริการแปลและรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation Service)

1. ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ : iTS มีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มข้น มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะถูกต้องแม่นยำ สื่อความหมายตรงใจความ

2. แปลได้ทุกภาษา : iTS รองรับการแปลเอกสารทุกภาษา ครอบคลุมทุกประเภท ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

3. รับรองเอกสารครบวงจร : iTS ให้บริการรับรองเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานทูต กงสุล NAATI ทนาย Notary Public สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียว

4. สะดวก รวดเร็ว : iTS เข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า เราจึงมุ่งมั่นให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ

5. รักษาความลับ : iTS รักษาความลับของข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด

6. สะดวก รวดเร็ว : iTS ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

7. มั่นใจได้ : iTS เป็นบริษัทที่ให้บริการแปลและรับรองเอกสารมานานกว่า 10 ปี มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ


หากคุณกำลังมองหาบริการแปลและรับรองเอกสารที่เชื่อถือได้ iTS คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ iTS พร้อมช่วยให้คุณผ่านกระบวนการแปลและรับรองเอกสารได้อย่างราบรื่น ไร้กังวล


หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น