บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร iTS (I Translation Service)

บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iTS (I Translation Service)


การแปลเอกสารเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการทำธุรกิจและการสื่อสารระหว่างประเทศในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ การให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงและเชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพื่อทำให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดในด้านนี้ iTS (I Translation Service) จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ

iTS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส และภาษาอื่นๆ ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ

iTS บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส และภาษาอื่นๆ ครบวงจร รวดเร็ว แม่นยำ

นอกจากบริการแปลเอกสาร iTS ยังมีบริการรับรองเอกสาร ที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ท่านได้รับมีความถูกต้องและได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยทางเราจะให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของเอกสารบริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส กับ iTS (I Translation Service)

iTS (I Translation Service) เป็นบริษัทรับแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสที่เชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ บริษัทมีทีมนักแปลภาษาโปรตุเกสที่มีประสบการณ์สูงและเจ้าของภาษา ไม่ว่าคุณจะมีเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารวิทยาศาสตร์ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย iTS สามารถให้บริการแปลทุกประเภท

ทีมงานนักแปลของ iTS เป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปลเอกสารทุกประเภท มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลักภาษาและวัฒนธรรมทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะถูกแปลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารต้นฉบับบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ iTS (I Translation Service)

iTS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลกที่มีคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลจากภาษาใดไปยังภาษาใด iTS จะมอบบริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วน

ทีมนักแปลของ iTS มีความเชี่ยวชาญที่แปลเอกสารในหลายภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก เช่น อังกฤษ จีน หรือภาษาโปรตุเกส หรือแม้กระทั่งภาษาที่มีน้อยคนใช้ ทีมงานของเราสามารถให้บริการแปลอย่างแม่นยำตามต้นฉบับบริการรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation Service)

iTS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่ครบวงจร ด้วยทีมนักแปลและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เข้าใจถึงความสำคัญของเอกสารที่ผ่านการรับรอง และพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว

การรับรองจากสถานทูต กงสุล
iTS มีความสามารถในการรับรองเอกสารจากสถานทูตและกงสุลของประเทศที่เกี่ยวข้อง การรับรองจากสถานทูตเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้เอกสารของคุณได้รับการยอมรับในต่างประเทศ

การรับรองจาก NAATI
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) เป็นองค์กรที่รับรองคุณภาพของนักแปลที่ทำงานในภาษาต่าง ๆ iTS มีนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI ซึ่งทำให้เอกสารของคุณได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่นับถือในวงการแปลและตีพิมพ์


การรับรองจากทนาย Notary Public
iTS มีทนาย Notary Public ที่เชี่ยวชาญและได้รับการรับรอง ทำให้คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของเอกสาร การรับรองจากทนาย Notary Public เป็นการยืนยันความถูกต้องของเอกสารตามกฎหมายiTS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสารทุกประเภท

ประเภทของเอกสารที่ iTS ให้บริการแปลและรับรอง เช่น
 • เอกสารราชการ : ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • เอกสารทางธุรกิจ : ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญา ใบเสนอราคา เป็นต้น
 • เอกสารทางการแพทย์ : ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ใบรับรองการฉีดวัคซีน เป็นต้น
 • เอกสารทางกฎหมาย : หนังสือมอบอำนาจ สัญญา กฎหมาย เป็นต้น
 • เอกสารอื่น ๆ : ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองต่างๆ เป็นต้น


การใช้บริการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร กับ ITS (I Translation Service) สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อสอบถาม
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้บริการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร กับ ITS (I Translation Service) ได้หลากหลายช่องทาง เช่น
 • โทร : 094-8958999
 • Line ID แผนกแปล : @iTranslation
 • Website : www.itranslation.me
เมื่อติดต่อสอบถามแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการแปลหรือรับรอง เช่น ประเภทเอกสาร ภาษาต้นฉบับ ภาษาปลายทาง ขอบเขตการแปล หน่วยงานที่ต้องการรับรอง เป็นต้น


ขั้นตอนที่ 2 : จัดส่งเอกสาร
เมื่อทราบรายละเอียดการใช้บริการแล้ว สามารถจัดส่งเอกสารที่ต้องการแปลหรือรับรองให้กับทาง ITS (I Translation Service) ได้ตามช่องทางที่สะดวก เช่น
 • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่สาขาของ ITS (I Translation Service)
 • จัดส่งเอกสารทางอีเมล / ไลน์

ขั้นตอนที่ 3 : รับเอกสารแปล และเอกสารรับรอง (ถ้ามี)
เมื่อ ITS (I Translation Service) แปลเอกสารรับรองเสร็จแล้ว จะจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้าตามช่องทางที่แจ้งไว้


ระยะเวลาในการแปลเอกสาร
ระยะเวลาในการแปลเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทเอกสารและปริมาณเอกสาร โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ แต่หากเอกสารมีปริมาณมากหรือมีความซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่านั้น


ราคาค่าแปลเอกสาร
ราคาค่าแปลเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง โดยปกติจะคิดราคาตามจำนวนหน้าของเอกสาร แต่หากเอกสารมีเนื้อหาที่ยากต่อการแปลหรือต้องการการแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจมีค่าแปลที่สูงกว่าเหตุผลที่คุณควรใช้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับ ITS (I Translation Service) ดังนี้

 • ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ITS (I Translation Service) ดำเนินธุรกิจด้านภาษามาเป็นเวลานาน มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากกว่า 300 ภาษา สามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางเทคนิค และอื่นๆ

 • ความถูกต้องแม่นยำ ITS (I Translation Service) ให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำของคำแปลเป็นอย่างมาก นักแปลทุกคนของเราได้รับการคัดสรรอย่างเข้มงวด มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับประเภทเอกสารที่ต้องการแปล จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคำแปลของเราถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

 • ความเป็นมืออาชีพ ITS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารอย่างมืออาชีพ เรามีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแปลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและตรงเวลา

 • ราคาที่สมเหตุสมผล ITS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานที่เรามอบให้

นอกจากนี้ ITS (I Translation Service) ยังมีบริการอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาแบบครบวงจร เช่น บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI ทนายNotary Public บริการแปลล่าม บริการรับแปลเอกสารออนไลน์ และอื่นๆ อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่มีคุณภาพ ไว้วางใจได้ และราคาสมเหตุสมผล ITS (I Translation Service) คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

I Translation Service

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น