บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษา กับ iTS (I Translation Service)
 
ในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องปกติ การแปลเอกสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ การศึกษา การทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น กับ iTS (I Translation Service) จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ทีมงานของเราพร้อมให้บริการแปลเอกสารหลากหลายประเภท เช่น เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารสำหรับการขอวีซ่า และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากความเชี่ยวชาญในการแปลแล้ว iTS ยังใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการแปล เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับเพื่อทำความเข้าใจในความหมายและบริบททั้งหมด ตามมาด้วยการคัดเลือกผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาเอกสารนั้นๆ และสิ้นสุดด้วยการตรวจสอบและแก้ไขโดยผู้แปลมืออาชีพอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่แปลได้ถูกต้อง แม่นยำ และไร้ข้อผิดพลาด กระบวนการนี้ช่วยให้ iTS ส่งมอบผลงานที่แปลได้มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า

iTS (I Translation Service) ให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ ผ่านการอบรม และทดสอบอย่างเข้มงวด มั่นใจได้ว่างานแปลทุกชิ้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน


ความสำคัญของการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

การแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น มีความสำคัญอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1. การศึกษา :
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลใบสมัคร ผลการเรียน ใบรับรองต่างๆ เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียน
 • นักวิจัย อาจารย์ ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัย บทความ หนังสือภาษาญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลเพื่อนำมาวิเคราะห์และอ้างอิง
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม อาจจะใช้เอกสารการแปลบทความ การ์ตูน มังงะ นิยาย เพื่อฝึกฝนการอ่านและทักษะภาษา
2. การทำงาน :
 • บริษัท องค์กร ที่ต้องการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลสัญญา ใบเสนอราคา เอกสารทางการเงิน เอกสารประกอบต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรม
 • พนักงาน ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลประวัติส่วนตัว ใบสมัคร ใบรับรองต่างๆ เพื่อยื่นสมัครงาน
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลประวัติส่วนตัว ใบสมัคร ใบรับรองต่างๆ เพื่อยื่นสมัครงาน
3. การท่องเที่ยว :
 • นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลพาสปอร์ต วีซ่า ใบจองตั๋วเครื่องบิน ใบจองที่พัก เอกสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรม
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร การเดินทางในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

4. การติดต่อสื่อสาร :
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่พูดภาษาญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลจดหมาย อีเมล ข้อความต่างๆ เพื่อสื่อสารความหมายและความเข้าใจ
 • ครอบครัว ญาติ ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ญาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลจดหมาย อีเมล ข้อความต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารและถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ

5. กฎหมาย :
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการทำธุรกรรมทางกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้เอกสารการแปลสัญญา ใบมอบอำนาจ เอกสารทางกฎหมายต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการทางกฎหมาย

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น กับ iTS (I Translation Service)

iTS Translation เป็นบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่น มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของ iTS Translation ครอบคลุม
 • เอกสารทั่วไป เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส ใบหย่า ใบตาย
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน Transcript เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองบริษัท
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น มรดก กฎหมาย สัญญา ใบมอบอำนาจ เอกสารการฟ้องร้อง
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ประวัติการรักษา

iTS Translation เข้าใจดีว่าการแปลไม่ใช่แค่การแปลงภาษา แต่คือการสื่อสารความหมายและเจตนารมณ์อย่างถูกต้อง ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญของเราจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ผลงานแปลมีความแม่นยำ ตรงประเด็น และสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์แบบ

iTS Translation มุ่งมั่นให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงสุด ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและมีประสบการณ์สูง ผลงานแปลทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ iTS (I Translation Service)

การติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย การแปลเอกสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในหลากหลายแง่มุม iTS Translation บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลกพร้อมเป็นผู้ช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดภาษา สู่โลกไร้พรมแดน

iTS Translation เข้าใจดีว่าการแปลไม่ใช่แค่การแปลงคำจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง แต่คือการสื่อสารความหมายและเจตนารมณ์อย่างถูกต้อง ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์สูงและผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด

iTS Translation ให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ไปจนถึงภาษาหายาก

เราพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารสำหรับการท่องเที่ยว เว็บไซต์ บทความ หนังสือ และอื่นๆ

ระบบออนไลน์ที่ทันสมัย คุณสามารถส่งเอกสารและรับใบเสนอราคาได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพียงอัปโหลดเอกสารของคุณบนเว็บไซต์ iTS Translation ระบบจะประเมินราคาและแจ้งผลให้คุณทราบภายในเวลาอันรวดเร็ว

iTS Translation มุ่งมั่นให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพสูงสุด ผลงานแปลทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมนักแปลและบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญ

iTS Translation เข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำบริการที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด


บริการรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation Service)
iTS (I Translation Service) ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนักแปลมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ เพื่อให้เอกสารของท่านได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก

การรับรองเอกสารจาก NAATI
NAATI เป็นองค์กรรับรองการแปลภาษาของออสเตรเลีย ให้บริการรับรองการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI

iTS ให้บริการรับรองเอกสารจาก NAATI โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลที่ได้ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องและแม่นยำ


การรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public
ทนาย Notary Public เป็นทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร ให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ เช่น ลายมือชื่อ สำเนาเอกสาร เอกสารราชการ เป็นต้น

iTS ให้บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public โดยทนายความที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารรับรองที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

การรับรองเอกสารโดยสถานทูต และกงสุลไทย
สถานทูต และกงสุลไทยในต่างประเทศให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เป็นต้น เพื่อให้เอกสารสามารถใช้ได้ในประเทศนั้นๆ

iTS ให้บริการจัดส่งเอกสารไปรับรองที่สถานทูต กงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูต กงสุลไทยจะตรวจสอบเอกสารและประทับตรารับรองให้

iTS ให้บริการรับรองเอกสารจาก NAATI ทนาย Notary Public สถานทูต กงสุลไทย บริการรวดเร็วและทันใจ ราคายุติธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับรองเอกสารเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ


ทำไมต้องใช้บริการแปลและรับรองเอกสาร กับ iTS (I Translation)
1. ทีมนักแปลมืออาชีพ : iTS Translation มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากกว่า 300 ภาษา มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน

2. บริการรับรองเอกสาร : iTS Translation ให้บริการรับรองเอกสารครบวงจร โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง

3. ราคาสมเหตุสมผล : iTS Translation เสนอราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับประเภทและความยากง่ายของงานแปล

4. รวดเร็ว : iTS Translation เข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า เราจึงให้บริการแปลและรับรองเอกสารอย่างรวดเร็ว โดยไม่ล่าช้า และบริการแปลเอกสารแบบด่วน

5. สะดวก : iTS Translation ให้บริการแปลและรับรองเอกสารออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน

6. ปลอดภัย: iTS Translation ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

7. ระบบติดตามงาน : iTS Translation มีระบบติดตามงานแปล คุณสามารถตรวจสอบสถานะงานแปลได้ทุกที่ทุกเวลา

8. บริการรับส่งเอกสาร : iTS Translation มีบริการรับส่งเอกสารถึงมือคุณ

9. ให้คำปรึกษา : เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ iTS Translation พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นในการแปลและรับรองเอกสาร

10. ประสบการณ์ : iTS Translation มีประสบการณ์ในธุรกิจแปลและรับรองเอกสารมายาวนาน มั่นใจได้ว่างานของคุณจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ

iTS เข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำบริการที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา


I Translation Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE แผนกแปล : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น