บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iTS (I Translation Service)

iTS (I Translation Service) บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในหลายสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนักแปลเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อให้ได้งานแปลที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ iTS ยังมีบริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เพื่อให้เอกสารของลูกค้าได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการในประเทศต่างๆ


iTS ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ เพื่อให้ได้งานแปลที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ iTS ยังมีบริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต เพื่อให้เอกสารของลูกค้าได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการในประเทศนั้นๆ


iTS ให้บริการแปลเอกสารอย่างครบวงจร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในหลายสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม


ตัวอย่างเอกสารที่ iTS ให้บริการแปล

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือรับรองความประพฤติ
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี รายงานประจำปี
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ใบเกรดเฉลี่ย วุฒิการศึกษา
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาเช่า สัญญากู้ยืมเงิน หนังสือมอบอำนาจ

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารกับ iTS

 • ติดต่อ iTS ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์
 • แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องการแปล
 • รอรับใบเสนอราคา
 • ชำระค่าแปล
 • ส่งเอกสารต้นฉบับ
 • รับงานแปล

ราคาแปลเอกสารของ iTS ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร ภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมาย โดย iTS มีบริการประเมินราคาฟรี ลูกค้าสามารถส่งเอกสารต้นฉบับมาประเมินราคาได้ทาง

Line Official : @iTranslation หรือโทรศัพท์ 094-8958999


ความสำคัญของการแปลเอกสาร

การแปลเอกสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ หรือการศึกษาต่อต่างประเทศ เอกสารที่แปลถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้อย่างราบรื่น


บริษัท iTS ให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพ

บริษัท iTS ให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพ ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ โดย iTS มีกระบวนการแปลที่ชัดเจน ดังนี้

ขั้นตอนแรก ทีมประเมินจะประเมินเอกสารต้นฉบับเพื่อพิจารณาประเภทของเอกสาร ภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมาย

ขั้นตอนที่สอง นักแปลจะแปลเอกสารโดยคำนึงถึงความหมาย บริบท และวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา โดยยังคงความหมายและวัตถุประสงค์ตามต้นฉบับ

ขั้นตอนที่สาม ทีมตรวจทานจะตรวจสอบงานแปลเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


ความคุ้มค่าในการใช้บริการแปลเอกสารกับ iTS

บริษัท iTS ให้บริการแปลเอกสารที่คุ้มค่ากับราคา โดย iTS มีบริการประเมินราคาฟรี และเสนอราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ iTS ยังมีบริการจัดส่งงานแปลถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด


บริษัท iTS เป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี และทีมงานนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในหลายสาขา iTS ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีน และทุกภาษาทั่วโลกอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรมติดต่อเรา

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น