​บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

​บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC LANGUAGE INSTITUTE
ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ประเทศอาเซอร์ไบจานมีภาษาราชการ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอาเซอร์ไบจานและภาษารัสเซีย ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนอาเซอร์ไบจาน ในขณะที่ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวรัสเซียและชาวต่างชาติอื่น ๆ

ภาษาอาเซอร์ไบจาน

    ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาเตอร์กิก ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาที่พูดกันแพร่หลายในเอเชียกลางและยุโรปตะวันออก ภาษาอาเซอร์ไบจานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกีและภาษาอิหร่าน ตัวอย่างเช่น ภาษาอาเซอร์ไบจานและภาษาตุรกีมีคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันมาก ในขณะที่ภาษาอาเซอร์ไบจานและภาษาอิหร่านมีคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันบ้างแต่ไม่มากนัก    ภาษาอาเซอร์ไบจานใช้อักษรละติน ซึ่งแตกต่างจากภาษารัสเซียที่ใช้อักษรซีริลลิก ภาษาอาเซอร์ไบจานมีระบบเสียงที่แตกต่างจากภาษารัสเซียและภาษาอื่นๆ ในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ภาษาอาเซอร์ไบจานมีเสียงสระที่มากกว่าภาษารัสเซียและภาษาอื่นๆ ในภูมิภาค


    ภาษาอาเซอร์ไบจานมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นภาษาที่ผู้คนใช้พูดคุย เขียน และสร้างสรรค์งานศิลปะ ภาษาอาเซอร์ไบจานยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารการค้าและธุรกิจ

    ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอาเซอร์ไบจานในด้านวัฒนธรรมวรรณกรรมอาเซอร์ไบจาน ผลงานวรรณกรรมอาเซอร์ไบจานที่ได้รับการยกย่อง เช่น บทกวีเรื่อง "Shahnameh" ของฟีรดาวซี บทละครเรื่อง "Leyli and Majnun" ของมักซูมิ และนวนิยายเรื่อง "One Day" ของมูร์ซาลี มูซาฟาร์ฟาร์

    ดนตรีอาเซอร์ไบจาน นักดนตรีอาเซอร์ไบจานที่มีชื่อเสียง เช่น อุสตาด ฆูร์ชี ซาฟาร์อฟ นักไวโอลินชื่อดัง อุสตาด อาลี อาลีเยฟ นักร้องโอเปร่าชื่อดัง และอุสตาด วาฆิด


ภาษารัสเซีย


    ภาษารัสเซียเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวรัสเซียและชาวต่างชาติอื่นๆ ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อ และการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศอาเซอร์ไบจานมีภาษาราชการ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอาเซอร์ไบจานและภาษารัสเซีย ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนอาเซอร์ไบจาน ในขณะที่ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวรัสเซียและชาวต่างชาติอื่น ๆ
    หากคุณกำลังมองหาบริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพสูง รวดเร็ว และราคาเหมาะสม คุณไม่ควรพลาด 
NYC LANGUAGE INSTITUTE ซึ่งเป็นสถาบันรับแปลภาษา และรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่

    NYC LANGUAGE INSTITUTE เป็นสถาบันรับแปลภาษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้บริการแปลภาษาในมากกว่า 300 ภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาเซอร์ไบจาน หรือภาษาอื่นๆ ที่คุณต้องการ คุณสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพของงานแปลและการรับรองเอกสารจากสถาบันและตามกฎหมายประเทศไทย หรือตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ ที่คุณต้องการนำเอกสารไปใช้


    NYC LANGUAGE INSTITUTE มีทีมงานนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารจำเพาะประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางวิทยาศาสตร์ เอกสารทางวัฒนธรรม เอกสารทางการเมือง เอกสารทางการท่องเที่ยว หรือเอกสารทางอื่นๆ ที่คุณต้องการ ทีมงานของเราจะแปลเอกสารให้คุณอย่างถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ตามความหมายที่ต้นฉบับต้องการสื่อสาร


    บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ ในปัจจุบันโลกาภิวัตน์ทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น ผู้คนจากหลากหลายประเทศต่างต้องติดต่อสื่อสารกันเพื่อการทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิต และการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ บริการแปลภาษาจึงมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆNYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลที่มีคุณภาพสูง ถูกต้องตามหลักภาษา และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลภาษาของเราครอบคลุมทุกประเภท

    เราให้บริการแปลภาษาทุกประเภท ทั้งภาษาราชการ ภาษาธุรกิจ ภาษาวิชาการ และภาษาทั่วไป ตัวอย่างเอกสารที่เราสามารถแปลได้ เช่น
เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองการสมรส ใบรับรองการตาย เป็นต้น
เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ เป็นต้น
เอกสารวิชาการ เช่น บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
เอกสารทั่วไป เช่น จดหมาย อีเมล ใบสมัครงาน เป็นต้น


เราใช้นักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์


    เราคัดสรรนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละภาษา เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องตามหลักภาษา นักแปลของเราทุกคนมีประสบการณ์การทำงานแปลมาอย่างยาวนาน และมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นอย่างดี

เรารับรองเอกสารทุกประเภท


    เราให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภทโดยกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่น ๆ เพื่อให้เอกสารของคุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการ


    NYC LANGUAGE INSTITUTE ให้บริการรับแปลภาษาและรับรองเอกสารออนไลน์ ทำให้คุณสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง คุณสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาทางอีเมล ไลน์ หรือไปรษณีย์ แล้วรอรับเอกสารที่แปลและรับรองเสร็จสมบูรณ์กลับมาที่บ้าน หรือที่ทำงานของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังมีบริการส่งเอกสารที่แปลและรับรองเสร็จสมบูรณ์ไปยังประเทศต่างๆ ที่คุณต้องการด้วยบริการ EMS หรือ DHL ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะถึงมือคุณอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว


    
NYC LANGUAGE INSTITUTE เป็นสถาบันรับแปลภาษาที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในการให้บริการแปลภาษาและรับรองเอกสารที่มีคุณภาพสูง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ คุณสามารถเชื่อ


   I Translation Service เราพร้อมที่จะตัวแทนช่วยเหลือคุณ ในการแปลเอกสารและการรับรองเอกสาร ไม่ว่าคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารหรือความช่วยเหลือในการขอวีซ่า 

 
หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา


I Translation Service
  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
  • LINE : @iTranslation
  • Tel : 094-8958999
  • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น