บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ - I Translation Service

I Translation Service - บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพ    ภาษาหลักของประเทศออสเตรียคือภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศออสเตรีย พูดโดยชาวออสเตรียประมาณ 92% ของประชากร ภาษาเยอรมันที่พูดในออสเตรียเรียกว่าภาษาเยอรมันออสเตรีย (Austrian German) ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาเยอรมันมาตรฐานเล็กน้อย เช่น การออกเสียง การสะกด และการใช้คำศัพท์


ความแตกต่างของการออกเสียงในภาษาเยอรมันออสเตรีย ได้แก่

 • การออกเสียงสระยาวสั้นที่ต่างกัน เช่น ในภาษาเยอรมันมาตรฐานคำว่า "machen" ออกเสียงว่า /ma:χən/ แต่ภาษาเยอรมันออสเตรียออกเสียงว่า /ma:kən/

 • การออกเสียงพยัญชนะที่ต่างกัน เช่น ในภาษาเยอรมันมาตรฐานคำว่า "ich" ออกเสียงว่า /ɪç/ แต่ภาษาเยอรมันออสเตรียออกเสียงว่า /iç/

ความแตกต่างของการสะกดในภาษาเยอรมันออสเตรีย ได้แก่

 • การสะกดคำที่มีตัว "ch" ต่างกัน เช่น ในภาษาเยอรมันมาตรฐานคำว่า "Bach" สะกดว่า /bax/ แต่ภาษาเยอรมันออสเตรียสะกดว่า /baχ/

 • การสะกดคำที่มีตัว "ei" ต่างกัน เช่น ในภาษาเยอรมันมาตรฐานคำว่า "Ei" สะกดว่า /aɪ/ แต่ภาษาเยอรมันออสเตรียสะกดว่า /ai/

ความแตกต่างของการใช้คำศัพท์ในภาษาเยอรมันออสเตรีย ได้แก่

 • การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาเยอรมันมาตรฐาน เช่น ในภาษาเยอรมันมาตรฐานคำว่า "Auto" หมายถึง "รถ" แต่ภาษาเยอรมันออสเตรียใช้คำว่า "Wagen"

 • การใช้คำศัพท์ในความหมายที่ต่างกัน เช่น ในภาษาเยอรมันมาตรฐานคำว่า "sitzen" หมายถึง "นั่ง" แต่ภาษาเยอรมันออสเตรียใช้คำว่า "hocken"
นอกจากภาษาเยอรมันแล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยอีก 9 ภาษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในออสเตรีย ได้แก่


 • ภาษาโครเอเชีย (Kroatisch) พูดโดยชาวโครเอเชียประมาณ 300,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐคารินเทีย (Kärnten) ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย

 • ภาษาเช็ก (Tschechisch) พูดโดยชาวเช็กประมาณ 200,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) ทางตะวันออกของประเทศออสเตรีย

 • ภาษาฮังการี (Ungarisch) พูดโดยชาวฮังการีประมาณ 300,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) ทางตะวันออกของประเทศออสเตรีย

 • ภาษาโรมานี (Romani) พูดโดยชาวโรมานีประมาณ 10,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทั่วประเทศออสเตรีย

 • ภาษาสโลวัก (Slowakisch) พูดโดยชาวสโลวักประมาณ 10,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) ทางตะวันออกของประเทศออสเตรีย

 • ภาษาสโลวีน (Slowenisch) พูดโดยชาวสโลวีนประมาณ 200,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐเคิร์นเท็น (Kärnten) ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย

 • ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย (Serbo-Kroatisch) พูดโดยชาวเซอร์โบ-โครแอตประมาณ 10,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) ทางตะวันออกของประเทศออสเตรีย

 • ภาษาลาดิน (Ladin) พูดโดยชาวลาดินประมาณ 2,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐทีโรล (Tirol) ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย

    ภาษาชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในออสเตรีย เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้สามารถรักษาภาษาและวัฒนธรรมของตนไว้ได้ ภาษาเหล่านี้ได้รับการใช้ในด้านการศึกษา สื่อ และบริการสาธารณะ


    I Translation Service ให้บริการรับแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปล NAATI มืออาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลที่มีคุณภาพสูง ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า    การสื่อสารในโลกปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ระหว่างประเทศ การเข้าใจและการสื่อสารในภาษาต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความสามารถทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น ออสเตรีย (Austria) ไม่แตกต่างจากนี้ และการให้บริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับประเทศนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง


บริการของเรา

    เราคือ "I Translation Service" ที่มุ่งเน้นในการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพและมืออาชีพที่สามารถรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ การศึกษา ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งเอกสารทางการแพทย์ เรามีทีมนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการรับรองความสามารถของนักแปลและนักแปลอิสระ


ทำไมต้องเลือกใช้บริการ I Translation Service

 • นักแปล NAATI มืออาชีพ

นักแปลของเราทุกคนผ่านการรับรองจาก NAATI ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองนักแปลและล่ามในประเทศออสเตรเลีย มั่นใจได้ว่างานแปลของเรามีคุณภาพสูง ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามมาตรฐานสากล


 • ประสบการณ์ยาวนาน

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการแปลมายาวนานกว่า 10 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย


 • ราคายุติธรรม

เราให้บริการแปลในราคายุติธรรม เหมาะสมกับคุณภาพงานแปลของเรา

บริการของเรา


 • บริการแปลภาษา

เราให้บริการแปลภาษาทุกประเภท ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย การแพทย์ ธุรกิจ การศึกษา และอื่นๆ • บริการรับรองเอกสาร

เราให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย โดยเอกสารของเราได้รับการรับรองจาก NAATI ซึ่งสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรเลียได้ทันที


ประเภทเอกสารที่ให้บริการ

 • เอกสารราชการ

สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนมูลนิธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมาคม หนังสือรับรองการจดทะเบียนสหกรณ์ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต ใบรับรองสถานภาพการสมรส ใบรับรองบุตร ใบรับรองถิ่นที่อยู่ ใบรับรองการเป็นพลเมือง ใบรับรองการพำนัก ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการเป็นพนักงาน ใบรับรองการเป็นสมาชิก ใบรับรองการเป็นลูกจ้าง ใบรับรองการเป็นนายจ้าง ใบรับรองการเป็นกรรมการ ใบรับรองการเป็นผู้ถือหุ้น ใบรับรองการเป็นหุ้นส่วน ใบรับรองการเป็นผู้จัดการ ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจจัดการ ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของบริษัท ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามมูลนิธิ ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามสมาคม ใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามสหกรณ์ ใบรับรองการลางาน ใบรับรองการลาศึกษา ใบรับรองการลากิจ ใบรับรองการลาป่วย ใบรับรองการลาคลอด ใบรับรองการลาทำสูติบัตร ใบรับรองการลาทำทะเบียนบ้าน ใบรับรองการลาทำบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองการลาทำทะเบียนสมรส ใบรับรองการลาทำทะเบียนหย่า ใบรับรองการลาทำใบเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการลาทำใบมรณะบัตร ใบรับรองการลาทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ใบรับรองการลาทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบรับรองการลาทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนมูลนิธิ ใบรับรองการลาทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมาคม ใบรับรองการลาทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสหกรณ์ ใบรับรองการลาทำใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบรับรองการลาทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบรับรองการลาทำใบอนุญาตขับรถ ใบรับรองการลาทำหนังสือเดินทาง ใบรับรองการลาทำหนังสือเดินทางราชการ ใบรับรองการลาทำหนังสือเดินทางทูต ใบรับรองการลาทำใบรับรองสถานภาพการสมรส ใบรับรองการลาทำใบรับรองบุตร ใบรับรองการลาทำใบรับรองถิ่นที่อยู่ ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นพลเมือง ใบรับรองการลาทำใบรับรองการพำนัก ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นพนักงาน ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นสมาชิก ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นลูกจ้าง ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นนายจ้าง ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นกรรมการ ใบรับรองการลาทำใบรับรองการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ใบรับรองการลาทำใบรับรอง


    I Translation Service เราพร้อมที่จะตัวแทนช่วยเหลือคุณ ในการแปลเอกสารและการรับรองเอกสาร ไม่ว่าคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารหรือความช่วยเหลือในการขอวีซ่า 

 
หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 094-8958999 หรือผ่าน Line Official ID : @iTranslation หรือส่งอีเมล์มาที่ its@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา


I Translation Service
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : I Translation NAATI Notary Public Services
 • LINE : @iTranslation
 • Tel : 094-8958999
 • E-mail : its@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น